Política de Privadesa

Neoníric conforme a la legislació vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal, informa els usuaris de neonirico.com sobre la seva Política de Protecció de Dades que serà aplicable en el tractament de les dades personals que siguin facilitades per l'usuari quan accedeix, usa i/o es registra a neonirico.com.

Neonirico garanteix el tractament confidencial de les dades personals dels usuaris, així com, conforme al que estableix l'article 9 de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, que s'han adoptat les mesures d'índole tècnica i organitzatives necessàries per a la seguretat de les dades de caràcter personal i evitar-ne l'alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, tenint en compte l'estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades emmagatzemades i els riscos a què estan exposats, ja provinguin de l'acció humana o del medi físic o natural.

Així mateix, Neonirico informa a l'usuari que les instal·lacions, sistemes i fitxers en què s'allotgen les dades personals compleixen amb les mesures de seguretat establertes al Reial decret 994/1999, de 11 de juny, pel qual s'aproven les mesures de seguretat aplicables a fitxers automàtics amb dades de caràcter personal.

REGISTRE DE VISITES:

Neonirico comunica als usuaris de neonirico.com que l'adreça IP amb què accedeix al servidor de Neonirico, la data i hora de l'accés, així com les pàgines que visiti que estiguin allotjades en aquest servidor, quedaran recollides i emmagatzemades en un arxiu LOG ​​que serà objecte de tractament per part de Neonirico a l'efecte de comptabilitzar les visites que rep neonirico.com així com per a la realització d'estadístiques.

REGISTRE D'USUARIS:

Les dades personals dels usuaris sol·licitats al registre d'usuaris de neonirico.com són objecte de tractament automatitzat i s'incorporen a un fitxer de dades de caràcter personal responsabilitat de neonirico.com, degudament registrat a l'Agència de Protecció de dades.

Aquestes dades han de ser veritables, exactes, complets i actualitzats, sent l'usuari l'únic responsable de qualsevol dany o perjudici, directe o indirecte, que pogués ocasionar Neonirico o qualsevol tercer a causa de la falsedat, inexactitud, insuficiència o no actualització dels mateixos.

En cas que l'usuari sigui menor d'edat, s'adverteix que ha d'obtenir l'autorització prèvia del major al càrrec del qual es trobe per facilitar les dades personals que se sol·licitin. Neoníric s'eximeix de qualsevol tipus de responsabilitat per l'incompliment d'aquest requisit.

La finalitat de la recollida i del tractament de les dades personals sol·licitades a neonirico.com:

  • la identificació de lusuari amb el propòsit duna atenció més personalitzada;
  • l'administració, l'estudi i la millora de l'oferta de serveis;
  • lestudi i el disseny de nous serveis en virtut de les preferències dels usuaris;
  • l'enviament d'informació tècnica, comercial i informatiu sobre neonirico.com

El titular de les dades tindrà en tot moment el dret a accedir als fitxers automatitzats, podent exercitar els drets de rectificació, cancel·lació i oposició en els termes recollits a la legislació de protecció de dades. A tal fin, Neonirico ha habilitat uns processos senzills i gratuïts que són a disposició de l'usuari.

Les dades personals facilitades a Neonirico no seran cedides a tercers sense autorització prèvia per part del titular dels mateixos, excepte en aquells casos previstos expressament per la llei, i sempre que es compleixin els requisits establerts a la mateixa.

En qualsevol cas, el consentiment de l'usuari per al tractament i cessió de les vostres dades personals serà revocable en tot moment, bastant per a això una comunicació electrònica a l'email de contacte de la pàgina.

ÚS DE COOKIES:

Amb la finalitat d'agilitzar el servei ofert, identificant amb la màxima celeritat cada usuari, Neonirico comunica que per al correcte funcionament de neonirico.com és necessari l'ús de “Cookies”. Aquesta eina, que s'instal·la al disc dur del sistema informàtic de l'usuari, s'utilitza per a l'emmagatzematge i la recuperació posterior de determinada informació relativa a l'ús que es realitza de neonirico.com, però no recull cap dada personal que permeti identificar l'usuari.

De conformitat amb el que disposa la normativa vigent en matèria de protecció de dades, s'informa els usuaris que emplenen el formulari corresponent que les vostres dades de caràcter personal passaran a formar part d'un fitxer automatitzat titularitat de Neonirico, amb la finalitat de gestionar la vostra subscripció i mantenir-vos informats de totes les ofertes i promocions que puguin ser del vostre interès.

Neoníric com a responsable del tractament, us garanteix el compliment de la normativa en matèria de protecció de dades, concretament de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal. Neonirico disposa de les mesures de seguretat que garanteixen la seguretat i la confidencialitat en el tractament automatitzat de les vostres dades de caràcter personal. En tot moment l'usuari podrà exercitar els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició al tractament de les vostres dades, dirigiendo una comunicación por escrito a la dirección indicada anteriormente o a través del correo electrónico hola@neonirico.com.