Política de Privacitat

Neoniric conforme a la legislació vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal, informa els usuaris de neonirico.com sobre la seva Política de Protecció de Dades que serà d'aplicació en el tractament de les dades personals que siguin facilitades per l'usuari quan accedeix, usa i/o es registra en neonirico.com.

Neoniric garanteix el tractament confidencial de les dades personals dels usuaris, així com, d' acord amb el que estableix l' article 9 de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, que s' han adoptat les mesures d' índole tècnica i organitzatives necessàries per a la seguretat de les dades de caràcter personal i evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, tenint en compte l' estat de la tecnologia, naturalesa de les dades emmagatzemades i els riscos a què estan exposats, ja provinguin de l' acció humana o del medi físic o natural.

Així mateix, Neonirico informa a l'usuari que les instal·lacions, sistemes i fitxers en les quals s' alberguen les dades personals compleixen amb les mesures de seguretat establertes en el Reial decret 994/1999, de 11 de juny, pel qual s' aproven les mesures de seguretat aplicables a fitxers automàtics amb dades de caràcter personal.

REGISTRE DE VISITES:

Neonirico comunica als usuaris de neonirico.com que l'adreça IP amb la qual accedeix al servidor de Neonirico, la data i hora de l' accés, així com les pàgines que visiti que estiguin allotjades en aquest servidor, quedaran recollides i emmagatzemades en un arxiu LOG que serà objecte de tractament per part de Neonirico als efectes de comptabilitzar les visites que rep neonirico.com així com per a la realització d' estadístiques.

REGISTRE D' USUARIS:

Les dades personals dels usuaris sol·licitades en el registre d'usuaris de neonirico.com són objecte de tractament automatitzat i s'incorporen a un fitxer de dades de caràcter personal responsabilitat de neonirico.com, degudament registrat a l' Agència de Protecció de dades.

Aquestes dades han de ser veritables, exactes, complets i actualitzats, l' usuari l' únic responsable de qualsevol dany o perjudici, directe o indirecte, que pogués ocasionar a Neonirico o a qualsevol tercer a causa de la falsedat, inexactitud, insuficiència o no actualització dels mateixos.

En cas que l' usuari sigui menor d' edat, s' adverteix que ha d' obtenir l' autorització prèvia del major al càrrec del qual es trobi per facilitar les dades personals que es demanin. Neoniric s' eximeix de qualsevol tipus de responsabilitat per l' incompliment d' aquest requisit.

La finalitat de la recollida i del tractament de les dades personals demanades en neonirico.com:

  • la identificació de l' usuari amb el propòsit d' una atenció més personalitzada;
  • l' administració, l' estudi i la millora de l' oferta de serveis;
  • l' estudi i el disseny de nous serveis en virtut de les preferències dels usuaris;
  • la tramesa d' informació tècnica, comercial i informativa sobre neonirico.com

El titular de les dades tindrà en tot moment el dret d' accedir als fitxers automatitzats, podent exercitar els drets de rectificació, cancel·lació i oposició en els termes recollits en la legislació de protecció de dades. Amb aquesta finalitat, Neonirico ha habilitat uns processos senzills i gratuïts que estan a disposició de l'usuari.

Les dades personals facilitades a Neonirico no seran cedides a tercers sense autorització prèvia per part del titular dels mateixos, excepte en aquells casos previstos expressament per la llei, i sempre que es compleixin els requisits establerts en la mateixa.

En qualsevol cas, el consentiment de l' usuari per al tractament i cessió de les seves dades personals serà revocable en tot moment, bastant per a això una comunicació electrònica a l'email de contacte de la pàgina.

ÚS DE COOKIES:

Amb la finalitat d' agilitar el servei ofert, identificant amb la màxima celeritat cada usuari, Neonirico comunica que per al correcte funcionament de neonirico.com és necessari l'ús de "Cookies". Aquesta eina, que s'instal·la en el disc dur del sistema informàtic de l'usuari, s' utilitza per a l' emmagatzematge i la posterior recuperació de determinada informació relativa a l' ús que es realitza de neonirico.com, però no recull cap dada personal que permeti identificar l'usuari.

De conformitat amb el que disposa la normativa vigent en matèria de protecció de dades, s' informa als usuaris que complimentin el formulari corresponent que les seves dades de caràcter personal passaran a formar part d' un fitxer automatitzat titularitat de Neoniric, amb la finalitat de gestionar la seva subscripció i mantenir-lo informat de totes les ofertes i promocions que puguin ser del seu interès.

Neoniric com a responsable del tractament, garanteix el compliment de la normativa en matèria de protecció de dades, concretament de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal. Neoniric disposa de les mesures de seguretat que garanteixen la seguretat i la confidencialitat en el tractament automatitzat de les seves dades de caràcter personal. En tot moment l' usuari podrà exercitar els seus drets d' accés, rectificació, cancel·lació i oposició al tractament de les seves dades, dirigiendo una comunicación por escrito a la dirección indicada anteriormente o a través del correo electrónico hola@neonirico.com.

Utilitzem cookies pròpies i de tercers per millorar l'experiència d'usuari Més informació